Gyermekvédő hívószám

A nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80/630-155 gyermekvédő hívószám.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvédő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot:
Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működését és fejlesztését szolgáló
a) képzések szervezéséről, módszertan kidolgozásáról, és
b) 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetéséről.
A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.
A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és után követés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alap támogatást tud nyújtani, amely a szakszerű krízis jelzés fogadást és a szakértőhöz való irányítást foglalja magában.
A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.
A nap 24 órájában ingyenesen hívható 06 80 630155 gyermekvédő hívószámot, a hivatkozott jogszabálynak megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti.
Forrás: http://bit.ly/2wbVQty