Héra Egyesület

Egyesületünk Héra Családsegítő Szolgálat néven 1992-ben alakult Debrecenben. Működését a Nagysándor telepen kezdte meg azzal a céllal, hogy a szociális és mentálhigiénés ellátás eredményességét növeljék, hatékony prevencióval segítsék a gyermekek családban történő nevelését, és megakadályozzák, hogy a társadalom minél szűkebb rétege sodródjon peremhelyzetre.
A segítő tevékenység későbbiekben kiterjedt a környező településrészekre, és bővült a szolgáltatások köre a lakossági igényeknek megfelelően. Az Egyesület önálló szolgáltatóként működteti a Héra Családsegítő Szolgálatot 1998-tól főállású munkavállalók alkalmazásával. Ettől az évtől családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást is nyújt az egyesület Debrecen Megyei Jogú Várossal kötött ellátási szerződés szerint. 2000-2001 között családi napközit is működtettünk. 2004-től kezdődően családsegítő szolgáltatásunkat az alábbi városrészekben érhetik el a szolgáltatást igénylők: Nagysándortelep, Nagy Mihály kert, Téglagyár, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan utcai kert, Köntöskert városrészek.

Az Egyesület közhasznú besorolású, és közhasznú tevékenységként folytatja a szociális szolgáltatást és ellátást. Az Egyesület továbbá céljai megvalósulása érdekében tevékenykedik a gyermekekért és a családokért, a helyi közösségekért. Tevékenységünkben ezért az egészséges életmódra, a sportra, a közművelődésre is nagy figyelmet fordítunk, a helyi környezet és természetvédelmi értékeink megóvására is törekszünk. Az Egyesület főként a Nagysándor telepi városrészen közösségfejlesztő tevékenységet végez szabadidős programok szervezése által.