Héra Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

Tevékenységeink

Családsegítő szolgáltatás keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtunk szolgáltatásokat.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatással a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgáljuk a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ellátási terület: Nagysándor-telep, Nagy Mihály kert, Téglagyár, Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, Csigekert, Hatvan utcai kert, Köntöskert

Szolgáltatásaink:

  • tanácsadás: szociális, életvezetési, gyermeknevelési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása; adósságkezelési, pszichológiai, jogi tanácsadásra irányítás
  • esetkezelés szociális ügyekben és egyéb hatósági ügyekben információs adatok szolgáltatása az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében; az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
  • gondozás a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében,
  • készségfejlesztés és családgondozás végzése közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése szükség szerint,
  • megkeresés a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére információ és tanácsadás biztosítása,
  • közösségi fejlesztés a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, meditációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások szervezése.

További szolgáltatásaink:

  • adományok gyűjtése, osztása, közvetítése a rászorulók számára
  • szabadidős, közösségi programok, kirándulások szervezése (gyermeknap, karácsony, sportvetélkedők, játszóházak, a Nagysándor napok közösségfejlesztő városrészi program szervezése stb.)

Az Egyesület szolgáltatásait a lakosság igényeinek, a szükségleteknek megfelelően igyekszik bővíteni, illetve fejleszteni.

 Nyitvatartás:                    Ügyfélfogadás:         Kihelyezett ügyfélfogadás:

Hétfő:           7.30 – 16.00              8.00 – 12.00

Kedd:            7.30 -16.00               8.00 – 16.00

Szerda:         7.30 – 16.00              nincs ügyfélfogadás

Csütörtök:    7.30 – 17.00              8.00 – 11. 00                         minden hónap 1. és 3. csütörtöke Nagymacs közösségi ház 15.00-17.00

Péntek:         7.30 – 14.00              nincs ügyfélfogadás            minden hónap 2. csütörtöke Ondód közösségi ház 15.00-17.00

 

A gyermekjóléti szolgáltatásban az ügyfelek fogadása egyéb, egyeztetett időpontokban is történhet.